Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1941 4

Alrik Åkerström, Ejnar Hörstadius, K.G. Linden, Erik Sjöholm

FT 1941 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Statstjänarna och olycksfallförsäkringslagen. Avdragsreglerna enligt 11 §
Alrik Åkerström

18

Förvaltningsrätt i högsta domstolens praxis 1931-1940, II
Ejnar Hörstadius

37

Litteratur

40

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

40

Återställande av försutten tid
K.G. Linden

41

Några spörsmål ang. tillämpning av vapenkungörelsen
Erik Sjöholm

49

Lagstiftningen maj - juli 1941

49

Utredningsuppdrag

59

Utredningar

63

Författningar