Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1942 1

Halvar G. F. Sundberg, Sune Holm, Nils Herlitz, Torsten Fredriksson, S. Persson, Erik Fahlbeck

FT 1942 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Statens ansvar för avspärrningsåtgärder
Halvar G. F. Sundberg

14

Det kommunala utskyldsstrecket som rösträttsvillkor
Sune Holm

30

Litteratur
Nils Herlitz

32

Tidskriftsöversikt m. m.

36

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

36

Redogörares ansvar vid anslagsöverskridande
Torsten Fredriksson

39

Upplösning av kristidsförbund
S. Persson

41

Ur statsrevisorernas berättelse

45

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens berättelser 1942
Erik Fahlbeck

49

Lagstiftningen november - december 1941

49

Utredningsuppdrag

54

Utredningar

59

Författningar