Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1941 2

Stig Jägerskiöld, Nils Beckman, Torsten Fredriksson, John Bratt, Birger Lindén, Arvid Nyström

FT 1941 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Mobilisering
Stig Jägerskiöld

13

Lagstiftningen om förenings- och förhandlingsrätt
Nils Beckman

24

Litteratur

28

Litteratur angående medicinalväsendet m. m.

34

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

34

Viss tids tjänstgöring m. m. såsom villkor för utfående av semester
Torsten Fredriksson

38

Ett nytt rättsfall rörande preskription enligt fattigvårdslagen
John Bratt

41

Statligt arkiv under kommunal vård
Birger Lindén

43

Handel med begagnade velocipeder
Arvid Nyström

44

Lagstiftningen januari - februari 1941

44

Utredningsuppdrag

47

Utredningar

54

Författningar