Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1939 6

Jarl Ernberg, Adolf Lundevall, V. von Schwerik, Gustaf Petrén, A. Berger, C.-H. von Hartmansdorff

FT 1939 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några anteckningar om Regeringsrätten vid dess 30-åriga tillvaro
Jarl Ernberg

22

Regeringsrättens Årsbok 30 år
Adolf Lundevall

29

Krisförvaltningens organisation
V. von Schwerik

34

Litteratur
Gustaf Petrén, A. Berger

38

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

38

Några rättsfall rörande vad till nybyggnad är att hänföras
Adolf Lundevall

41

Några synpunkter på frågan om utfärdande av trafikkort
C.-H. von Hartmansdorff

45

Lagstiftningen oktober 1939

45

Utredningsuppdrag

49

Utredningar

51

Författningar