Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1941 1

Halvar G. F. Sundberg, G. Lindencrona, Nils A.F. Odén, Erik Montell, Erik Fahlbeck

FT 1941 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Differentierade sjukhusavgifter
Halvar G. F. Sundberg

25

De nya bestämmelserna om tillsyn över utlänningar
G. Lindencrona

32

Litteratur

33

Tidskriftsöversikt m. m.

38

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

38

Till frågan om statens skyldigheter med avseende å underhåll av anhållen person
Nils A.F. Odén

44

Angående tolkningen av vissa bestämmelser i 11 § butikstängningslagen
Erik Montell

48

Ur statsrevisorernas berättelse

52

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens berättelser 1941
Erik Fahlbeck

55

Lagstiftningen november - december 1940

55

Utredningsuppdrag

60

Utredningar

65

Författningar