Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1940 6

T. Schaffer, Sverker Groth, Erik Montell, Curt Häggmark, Torsten Fredriksson

FT 1940 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förfogandeförfattningarnas ersättningsregler
T. Schaffer

17

Revisionen av statsorganens instruktioner 1939 - 40
Sverker Groth

24

Litteratur

39

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

39

Angående tolkningen av vissa bestämmelser i 11 § butikstängningslagen
Erik Montell

42

Olägenheter vid tillämpningen av vissa förvaltningsrättsliga tvångsmedel
Curt Häggmark

45

Några frågor rörande tillämpningen av de civila avlöningsreglementenas semsterbestämmelser
Torsten Fredriksson

50

Lagstiftningen oktober 1940

50

Utredningsuppdrag

51

Utredningar

53

Författningar