Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1940 5

E. Bergman, Adolf Lundevall, Eric Törngren, Sven Sjöberg, Edvard Söderberg

FT 1940 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Statsliggaren
E. Bergman

11

Differentierade legosängsavgifter vid de allmänna sjukhusen
Adolf Lundevall

22

Litteratur

28

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

28

Läkarkonflikter ur rättslig synpunkt
Eric Törngren

33

Om förlust av talan på grund av underlåten besvärsanmälan eller annan försummelse
Sven Sjöberg

39

Anstånd med avsked vid uppnådd pensionsålder. Några synpunkter för Statens järnvägars vidkommande
Edvard Söderberg

42

Lagstiftningen augusti - september 1940

42

Utredningsuppdrag

45

Utredningar

49

Författningar