Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1940 4

Nils Herlitz, E.G. Westman, John Ulne, Gunnar Wejle, Siegfried Matz

FT 1940 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

K. J. Ståhlbergs Förvaltningsrätt
Nils Herlitz

8

Till frågan om den kommunala maktfördelningen
E.G. Westman

23

Litteratur

28

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

28

Arbetare och arbetsgivare enligt olycksförsäkringslagen och annan lagstiftning
John Ulne

34

Återbetalningsskyldighet för kommunala organ enligt föreläggande av länsstyrelse?
Nils Herlitz

37

Sakkunniga såsom anordnare av utbildningskurser
Gunnar Wejle

38

Hamnmedel som bidrag till bestridande av kostnaderna för lokalt luftvärn
Siegfried Matz

42

Lagstiftningen maj - juli 1940

42

Utredningsuppdrag

45

Utredningar

51

Författningar