Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1939 5

Ragnar Sundén, Nils Herlitz, Phillips Hult, Gunnar Wejle, Erik Nyström, N. Rosenius

FT 1939 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Krispolitiken och de konstitutionella fullmakterna
Ragnar Sundén

15

Lag och förordning
Nils Herlitz

24

Litteratur
Phillips Hult, Nils Herlitz

33

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

33

Folkskollärares skyldighet att förete tjänstgöringsbetyg
Gunnar Wejle

41

Kommunala bolags rättsställning
Erik Nyström

45

Lanskansliernas arbetsuppgifter
N. Rosenius

48

Lagstiftningen augusti - september 1939

48

Utredningsuppdrag

50

Utredningar

53

Författningar