Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1940 3

Erik Hedfeldt, John Bratt, Siegfried Matz, Georg Dahl, Hjalmar Fredelius

FT 1940 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några synpunkter på lagen om tjänsteplikt
Erik Hedfeldt

8

Fattigvårdslagens bestämmelser om preskription. Några tillämpningsspörsmål
John Bratt

22

Litteratur

25

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

25

Kristidsförfattningars teknik
Siegfried Matz

30

Ur Regeringsrättens praxis rörande tillämpningen av ecklesiastika boställsordningen 30 aug. 1932
Georg Dahl

36

Frilandsfrivilligas kyrkobokföring
Hjalmar Fredelius

41

Lagstiftningen

41

Utredningsuppdrag

43

Utredningar

48

Författningar