Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1939 4

A. Berger, Sune Norrman, Östen Undén, Nils Herlitz, Sten Eklycke

FT 1939 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nya avlöningsförfattningar
A. Berger

13

Utbyte av befattningshavare mellan centralförvaltningen och länsstyrelserna. En redogörelse och några synpunkter
Sune Norrman

27

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

27

Från statsdepartementens praxis
Östen Undén

29

Några reflexioner i anledning av krisförfattningarna
Nils Herlitz

33

Masskassering av valsedlar på grund av oriktig försegling av valsedelsomslag
Sten Eklycke

37

Lagstiftningen juni - juli 1939

37

Utredningsuppdrag

45

Utredningar

50

Författningar