Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1940 2

Ivar Agge, N.-E. Brolin, E.G. Wiholm, Birger Lindén, Erik Fahlbeck

FT 1940 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Bidrag till tolkningen av 25:16 och 17 strafflagen
Ivar Agge

14

Församlingsvården. En undersökning rörande kyrkoförsamlingarnas självstyrelsebefogenheter
N.-E. Brolin

41

Förvaltningsrättsliga klubben

42

Litteratur

48

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

49

Till frågan om ränta i administratic process
E.G. Wiholm

51

Statligt arkiv under kommunal vård
Birger Lindén

55

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens berättelser 1940
Erik Fahlbeck

59

Lagstiftningen januari - februari 1940

59

Utredningsuppdrag

62

Utredningar

69

Författningar