Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1939 3

Erik G. V. Nyström, Sven Hagströmer, Ganne Jacobsson, Bo Hammarskjöld, Curt Nilsson, Sven Sjöberg

FT 1939 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Statliga och kommunala bolag. En översikt och några reflexioner
Erik G. V. Nyström

16

Litteratur
Sven Hagströmer, Ganne Jacobsson

34

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

34

Riksdagsdirektiv och förvaltningsmyndigheters ämbetsutövning
Bo Hammarskjöld

37

Till tolkningen av 70 § byggnadsstadgan
Curt Nilsson

41

Ett spörsmål om besvärstid
Sven Sjöberg

45

Lagstiftningen april - maj 1939

45

Utredningsuppdrag

50

Utredningar

51

Författningar