Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1940 1

Gunnar W. Sjögren, Håkan Rahm, Gunnar Wejle, Nils Hj. Petersson, Nils Rosenius

FT 1940 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om statens allmänna fastighetsfond
Gunnar W. Sjögren

13

Kommunala kristidsförbund
Håkan Rahm

21

Litteratur

27

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

27

»Målet desert.»
Gunnar Wejle

35

Polismans skyldighet att avgå från tjänsten
Nils Hj. Petersson

40

Ur statsrevisorernas berättelse

43

Landskontorens arbetsuppgifter
Nils Rosenius

45

Lagstiftningen november - december 1939

45

Utredningsuppdrag

52

Utredningar

63

Författningar