Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1938 6

Otto Ekenberg, C. A. Reuterskiöld, Anders Tottie, Erik Göransson, Knut Eriksson, A. Nyström

FT 1938 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Processen i anmärkningsmål, I
Otto Ekenberg

29

Om inlösning av enskilda järnvägar. En principgranskning
C. A. Reuterskiöld

37

Litteratur

42

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

42

Drag ur Regeringsrättens praxis rörande arbetsförelägganden
Anders Tottie

45

Bensindistributör arbetstagare? En dom av arbetsdomstolen
Erik Göransson

49

Några reflexioner rörande ett rättsfall om kommunala avlöningsförmåner för lärare vid högre folkskola
Knut Eriksson

52

Några beslut av K. Mat angående handelstillstånd
A. Nyström

55

Lagstiftningen oktober - november 1938

55

Utredningsuppdrag

60

Utredningar

65

Författningar