Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1939 2

J. H. Göransson, Erik Schalling, Halvar G. F. Sundberg, Israel Myrberg, Anders Tottie, Nikita Tolstoy, Arvid Nyström

FT 1939 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om ansvar för skada vid fel eller försummelse av lotsverkets personal
J. H. Göransson

13

Kyrkobyggnadsbesväret och ansvaret för dess fullgörande
Erik Schalling

32

Litteratur
Halvar G. F. Sundberg

40

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

40

Angående behovet av viss ändring i landstingslagens bestämmelser om valkretsindelning
Israel Myrberg

42

Fråga om skyldighet för fjärdingsman att bebo tjänstebostad
Anders Tottie

45

Fråga om rätten att utbekomma vissa till jordbruksregleringen hänförliga allmänna handlingar
Nikita Tolstoy

48

Några beslut av K. M:t angående tillstånd att idka handel med preventivmedel
Arvid Nyström

50

Ur statsrevisorernas berättelse

54

Lagstiftningen februari - mars 1939

54

Utredningsuppdrag

57

Utredningar

61

Författningar