Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1938 5

Erik Schalling, Erik Hildebrand, Gunnar Fredrikson, Nils Herlitz, John Ulne

FT 1938 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kungl. Maj:t och kyrkobyggnadsbesväret
Erik Schalling

21

Stockholms stads besvärsnämnd
Erik Hildebrand

31

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

31

Disciplinär bestraffning av klandervärt uppförande utom tjänsten
Gunnar Fredrikson

35

Domstols prövning av en av KB meddelad straffbestämmelses giltighet
Nils Herlitz

43

Kompetenskonflikter mellan försäkringsråder och allmän domstol
John Ulne

47

Lagstiftningen augusti - september 1938

47

Utredningsuppdrag

50

Utredningar

53

Författningar