Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1938 3

Erik Fahlbeck, Ivar Agge

FT 1938 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om menighet
Erik Fahlbeck

20

Frihetsberövande som förvaltningsrättsligt tvångsmedel
Ivar Agge

35

Litteratur

44

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

44

Ett spörsmål angående tolkningen av väglagens stadganden om förbud att uppföra byggnad vid allmän väg

46

Om utskänkning i samband med s. k. restaurangdans enligt 1937 års rusdryckesförsäljningsförordning

51

Kommunala mål angående skolväsendets ordnande

61

Lagstiftningen mars - april 1938

61

Utredningsuppdrag

63

Utredningar

64

Författningar