Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1938 2

Nils Herlitz, Halvar G. F. Sundberg

FT 1938 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Allmänna handlingars offentlighet
Nils Herlitz

21

Den »levande» stadsplanen och rättssäkerheten
Halvar G. F. Sundberg

34

Litteratur

44

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

44

Registrering av arbetstagarföreningar enligt lagen om förenings- och förhandlingsrätt

47

Uthyrningsrörelse enligt motorfordonsförordningen

49

Ett spörsmål angående besvärsrätt i fråga om granskningsavgifter vid länsarkitektsorganisationen

52

Telegrafverkets frihet från ansvar för skada och förlust genom oregelmässigheter i telegraf- och telefontrafiken

57

Ur justiteombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1938

59

Lagstiftningen december 1937 - februari 1938

59

Utredningsuppdrag

63

Utredningar

72

Författningar