Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1939 1

Halvar G. F. Sundberg, Otto Ekenberg, Gunnar Wejle, Chr. Fahlcrantz, Johan Nilson, Erik Åberg, Erik Schalling

FT 1939 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Den kommunala budgetuppställningen
Halvar G. F. Sundberg

20

Processen i anmärkningsmål, II
Otto Ekenberg

34

Litteratur
Gunnar Wejle

40

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

40

Krissituationer och författningstrohet
Chr. Fahlcrantz

42

Till frågan om anmärkningsmålens karaktär
Johan Nilson

46

Prästerskaptes rättsliga ställning vid ändring i pastoratsindelning
Erik Åberg

50

Om beslutanderätten i fråga om reparations- och underhållsarbeten å kyrkobyggnader m. m.
Erik Schalling

53

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1939

56

Lagstiftningen december 1938 - januari 1939

56

Utredningsuppdrag

61

Utredningar

74

Författningar