Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1938 1

K. G. Westman, Erik Stridsberg, A. E. Rodhe, Nils Rosenius

FT 1938 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Anmälan

5

Lag och förvaltning
K. G. Westman

14

Om användning av anslag efter Riksstatsårets utgång
Erik Stridsberg

25

Förhandlingsrätt för statens tjänstemän
A. E. Rodhe

37

Landshövdingsinstruktionen
Nils Rosenius

42

Litteratur

53

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

53

Nyare praxis i fråga om indragning av körkort

57

Författningstillämpning och dispens vid tullrestitution

59

Den fria dispositionsrätten till gruvskogarnas virkesavkastning

63

Om förändring av förnamn

65

Lagstiftningen oktober - november 1937

65

Utredningsuppdrag

69

Utredningar

76

Författningar

83

Redaktion och medarbetare