Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1965 1

Gösta Eberstein, Mogens Plesner, Ulf Bernitz, Lennart Körner

NIR 1965 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

NIRs FORNTID OCH FRAMTID
Gösta Eberstein

8

KNOW-HOW OG ERHVERVSHEMMELIGHEDER
Mogens Plesner

44

INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD OCH KONKURRENSBEGRÄNSNING
Ulf Bernitz

71

RYSKT PATENTVÄSEN
Lennart Körner

74

BRUGSPLIGT FOR VAREMÆRKER

84

LITTERATUR

91

NOTISER

99

FÖRENINGSMEDDELANDEN

101

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Mogens Plesner