Ulf Bernitz 75

Marknadsrätt

Marknadsrätt

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

Förord

6

Innehåll

10

Vissa förkortningar

11

Marknadsrättens grundlinjer

11

1.1. Konkurrens och reglering

24

1.2. De grundläggande rådigheterna

29

1.3. Ramreglerna

43

1.4. Begreppet konkurrensrätt

52

1.5. Rättsområdet marknadsrätt

68

1.6. Marknadsrätten i rättsordningen

84

1.7. Forskningsuppgiften

89

Utvecklingsperspektivet

89

2.1. Klassiskt rättsarv?

93

2.2. Den gamla näringsregleringen

104

2.3. Övergången till näringsfrihet

115

2.4. Immaterialrättens framväxt

129

2.5. Från näringsfrihet till marknadsreglering

154

2.6. Protektionismens dominans

160

2.7. Efterkrigstiden

178

Den internationella marknadsrätten

178

3.1. Handelshindren

184

3.2. GATT-avtalet

194

3.3. Den västeuropeiska marknadssplittringen

205

3.4. Gemenskapsrätten

220

3.5. Normsystemet i EFTA

231

3.6. Immaterialrättens konventionssystem

242

3.7. Jämförelse mellan normsystemen

248

Den amerikanska antitrustlagstiftningen

248

4.1. Arvet från common law

256

4.2. Antitrustlagarna

268

4.3. Tillämpningsområde och sanktionsmekanism

275

4.4. Konkurrensbegränsande avtal

292

4.5. Monopolisering och företagssammanslagning

302

4.6. Författning för näringslivet

308

Europeisk konkurrensbegränsningsrätt

308

5.1. Kartellegalisering och kontrollsträvanden

329

5.2. Den tyska GWB

345

5.3. Lagstiftningen i andra länder

359

5.4. Gemensamma marknadens konkurrensbegränsningsrätt

382

5.5. Förbudsprincip eller missbruksprincip?

387

Konkurrensbegränsningsrättens utveckling i Norden

387

6.1. Rättsläget i början av 1900-talet

394

6.2. Den norska utvecklingen

404

6.3. Den danska utvecklingen

410

6.4. Den svenska utvecklingen

429

Normsystemet mot otillbörlig konkurrens

430

7.1. Concurrence déloyale i fransk rätt

438

7.2. Tillkomsten av den tyska UWG

445

7.3. UWG i rättstillämpning och doktrin

457

7.4. Den angloamerikanska synen på otillbörlig konkurrens

466

7 .5. Konventionsregleringen och dess betydelse

476

English Summary

500

Citerad litteratur

550

Citerade rättsfall

554

Sak- och personregister