Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2010 6

Jakob Krag Nielsen, Katja Weckström, Are Stenvik, Per Jonas Nordell, Kari Anne Lang-Ree, Max Oker-Blom, Örjan Grundén, Bernt Juthström

NIR 2010 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Udviklingen på immaterialretsområdet i Danmark 2008-2010
Jakob Krag Nielsen

17

Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Finland 2008-2010 - särskilt varumärkesrätten
Katja Weckström

31

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2008-2010
Are Stenvik

53

Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Sverige 2008-2010
Per Jonas Nordell

73

Noen kommentarer om forholdet mellom varemerkeretten og domenenavn under .no
Kari Anne Lang-Ree

82

Förlikningsförfarande som lösningsmetod vid immaterialrättstvister - finländska reflexioner
Max Oker-Blom

88

En europeisk patentdomstol i ett nordiskt perspektiv
Örjan Grundén

97

Det europeiska patentdomstolssystemet. Status och översyn - särskilt om betydelsen för de nordiska länderna i förhållande till Finland
Bernt Juthström