Europarättslig Tidskrift

ERT 2010 4

Hans Henrik Lidgard, Ole Lando, Maarit Jänterä-Jareborg, Ulf Maunsbach, Michael Bogdan, Marie Linton, Elisabeth Eklund, Martin Johansson, Louis Bonnier, Omar El Khatib, Sven Norberg, Kristian Pedersen, Peter Alstergren

ERT 2010 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt
Hans Henrik Lidgard

11

ARTIKLAR

13

Rom I, lex mercatoria og den internationale "soft law" (PECL, PICC, CFR)
Ole Lando

23

EU:s internationella familje- och successionsrätt - mot harmoniseringeller fragmentarisering?
Maarit Jänterä-Jareborg

40

EU:s internationella immaterialrätt - Rom II-förordningen ochdess tillämpning på fall som rör immaterialrätter
Ulf Maunsbach

59

FEU- och FEUF-fördragens direkta inverkan på medlemsstaternasinternationella privat- och processrätt
Michael Bogdan

70

Det internationellt processrättsliga skyddet för svagare parterinom EU
Marie Linton

87

RÄTTSFALL

89

Sökordsannonsering och varumärkesanvändning - en kommentartill EU domstolens Google France avgörande
Ulf Maunsbach

110

Dags att tillåta internationella apotekskedjor i hela Europa- trots EU-domstolens domar i målen Apothekerkammerdes Saarlandes m.fl. och Kommissionen mot Italien
Elisabeth Eklund

123

DOKUMENTATION

125

EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. April-juni 2010
Martin Johansson, Louis Bonnier, Omar El Khatib

149

KRÖNIKOR

151

Konkurrenskrönika
Sven Norberg

162

Upphandlingskrönika - ogiltighet av avtal
Kristian Pedersen

169

DEBATT

171

Rättsverkan av konkurrensrättsliga ålägganden
Peter Alstergren