Europarättslig Tidskrift

ERT 2010 3

Carl Fredrik Bergström, Lars Lundberg, Oskar Henkow, Fredrik Lindblom, Matilda Friberg, Morten Broberg, Niels Fenger, Janne Salminen, Skuli Magnusson, Emma Svensson, Hans Henrik Lidgard, Ola Zetterquist, Martin Johansson, Louis Bonnier, Omar El Khatib, Sven Norberg, Kristian Pedersen, Karin Åhman, Ulf Bernitz

ERT 2010 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Subsidiaritetsprövningen: Riksdagen hittar en ny roll i EU:s lagstiftningsprocess
Carl Fredrik Bergström

13

ARTIKLAR

15

EMU och Lissabonfördraget
Lars Lundberg

34

Genomförande av direktiv från EU
Oskar Henkow

56

Reviderade vertikala konkurrensregler
Fredrik Lindblom, Matilda Friberg

72

EU-Domstolens Acte Clair doktrin - i teori og praksis
Morten Broberg, Niels Fenger

93

Manifestations of the European union membership in the constitution of Finland - References to the European Union in the Constitution of Finland in the European Context
Janne Salminen

112

On the Authority of Advisory Opinions. Reflections on the Functions and the Normativity of Advisory Opinions of the EFTA Court
Skuli Magnusson

136

What Happened to the Idea of a Secular Europe? - The Role of Religion Within the European Union
Emma Svensson

157

RÄTTSFALL

159

AstraZeneca-domen - ett tufft besked för originaltillverkare av läkemedel
Hans Henrik Lidgard

176

Högsta domstolens och Regeringsrättens bedömning av förenligheten av det svenska skattetillägget/skattebrottet med dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen
Ola Zetterquist

185

DOKUMENTATION

187

EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Januari-Mars 2010
Martin Johansson, Louis Bonnier, Omar El Khatib

203

KRÖNIKOR

205

Konkurrenskrönika
Sven Norberg

215

Upphandlingskrönika - blandade kontrakt
Kristian Pedersen

221

Lojalitetsprincipen i europarätten och mänskliga rättigheter
Karin Åhman

229

RECENSIONER

231

M Poiares Maduro & L Azoulai, The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty
Ulf Bernitz