Europarättslig Tidskrift

ERT 2010 2

Jaan Paju, Angelica Ericsson, Charlotta Zetterberg, Karin Wistrand, Anna Jonsson, John Temple Lang, Jori Munukka, Riitta Ollila, Anders Kruse, Martin Johansson, Hanna Danwall, Helena Höök, Kristian Pedersen

ERT 2010 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Sagan om patientrörligheten - när politiken vinner över juridiken; en Pyrrhusseger?
Jaan Paju

15

ARTIKLAR

17

Structural Guarantees - the Union's Last Best Hope against National Arbitrariness
Angelica Ericsson

42

Miljöfarliga produkter och fördelning av ansvar för utredning och bevisning i handelskonflikter
Charlotta Zetterberg

63

Ett effektivt rättsskydd för unionsrättsliga anspråk. Hur går det för teorin i praktiken?
Karin Wistrand

92

Gemensamma utredningsgrupper i gränsöverskridande brottsutredningar
Anna Jonsson

115

The new EU Treaties - Institutional problems ahead?
John Temple Lang

131

RÄTTSFALL

133

Oskälighet måste alltid prövas ex officio - men konsumenten kan avstå från detta
Jori Munukka

146

Processing Personal Data for Journalistic Purposes
Riitta Ollila

161

Arbetsdomstolens dom i Laval - lojal tillämpning av EG-rätten eller vågad egen tillverkning?
Anders Kruse

169

DOKUMENTATION

171

EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. November-december 2009
Martin Johansson, Hanna Danwall, Helena Höök

185

KRÖNIKOR

187

Upphandlingskrönika - elektronisk auktion
Kristian Pedersen