Europarättslig Tidskrift

ERT 2010 1

Lena Ek, Gjermund Mathisen, Lars Henriksson, John Temple Lang, Henrik Paulander, John Hane, Jacob Öberg, Jan Darpö, Cecilia Cardner, Martin Johansson, Hanna Danwall, Helena Höök, Sven Norberg, Kristian Pedersen, Karin Åhman, Ulf Bernitz, Vilhelm Persson

ERT 2010 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Vägen framåt efter Köpenhamn
Lena Ek

11

ARTIKLAR

13

Om EFTA-domstolen
Gjermund Mathisen

30

Price discrimination and competition law - a note on law and economics in antitrust analysis
Lars Henriksson

47

Rebates, Price Discrimination and Refusal to Contract - the Commission's Guidance Paper on Article 82
John Temple Lang

79

Inremarknadsutredningen - en möjlighet att slå ett slag för EU-rättens genomslag i Sverige
Henrik Paulander

90

Bedömning av kompetens och referenstagning vid offentlig upphandling
John Hane

109

Tjänstedirektivet - en papperstiger?
Jacob Öberg

127

RÄTTSFALL

129

Kriterierna för svenska miljöorganisationers talerätt - behövlig bakläxa i EU-domstolen
Jan Darpö

143

DOKUMENTATION

145

Rättsfallssammanfattning. Oktober-december 2009
Cecilia Cardner

161

EG-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Augusti-oktober 2009
Martin Johansson, Hanna Danwall, Helena Höök

183

KRÖNIKOR

185

Konkurrenskrönika
Sven Norberg

193

Upphandlingskrönika - konkurrenspräglad dialog
Kristian Pedersen

204

FN:s Barnkonvention har blivit vuxen - men hur står den sig i svensk rätt?
Karin Åhman

213

RECENSIONER

215

Joakim Nergelius, The Constitutional Dilemma of the European Union
Ulf Bernitz

217

Eva Storskrubb, Civil Procedure and EU Law: A Policy Area Uncovered
Vilhelm Persson