Europarättslig Tidskrift

ERT 2009 4

Jane Reichel, Henrik Steen, Paulina Dejmek, Annika Suominen, Dan Frände, Johan Enegren, Petter Asp, Hans Henrik Lidgard, Joakim Sarfati, Rasmus Naeyé, Cecilia Cardner, Martin Johansson, Sara Ahmed, Sven Norberg, Kristian Pedersen, Ulf Bernitz

ERT 2009 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Lojalitet, legalitet och legitimitet - nya utmaningar i EU:s integrerade förvaltning
Jane Reichel

15

ARTIKLAR

17

Genomsnittskonsumentens snedvridna ekonomiska beteende - konsekvenser av svenskt införlivande av direktivet om otillbörliga affärsmetoder
Henrik Steen

39

Ett år efter Lehman Brothers fall - ett nytt system för finanstillsyn i EU börjar att ta form
Paulina Dejmek

57

Får Lissabonfördraget slut på gormandet?
Annika Suominen, Dan Frände

73

Europeiska kommissionens rättstjänst
Johan Enegren

82

Anteckningar i anslutning till det s.k. Stockholmsprogrammet
Petter Asp

94

Application of Article 82 EC to Abusive Exclusionary Conduct - Refusal to Supply or to License
Hans Henrik Lidgard

113

RÄTTSFALL

115

Något om fallet Cartesio och dess inverkan på den fria rörligheten för juridiska personer
Joakim Sarfati

122

Lågt prioriterad vård och EG-rättens fria rörlighet för tjänster
Rasmus Naeyé

131

DOKUMENTATION

133

Rättsfallssammanfattning. September 2009
Cecilia Cardner

145

EG-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Maj-juli 2009
Martin Johansson, Sara Ahmed

161

KRÖNIKOR

163

Konkurrenskrönika
Sven Norberg

172

Upphandlingskrönika - försvarsupphandling
Kristian Pedersen

181

DEBATT

183

De högsta domstolsinstansernas motiveringsskyldighet vid beslut att inte inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen - en papperstiger?
Martin Johansson, Sara Ahmed

193

RECENSIONER

195

Mattias Derlén, Multilingual Interpretation of European Union Law
Ulf Bernitz