Europarättslig Tidskrift

ERT 2009 3

Pär Hallström, Dag Mattsson, Sten Palmgren, Olle Abrahamsson, Eva Edwardsson, Ulf Bernitz, Joakim Nergelius, Anders Kruse, Johanna Schiratzki, Cecilia Cardner, Martin Johansson, Sara Ahmed, Sven Norberg, Kristian Pedersen, Karin Åhman, Vilhelm Persson, Erik O. Wennerström

ERT 2009 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

1809-2009 Sverige och Finland i den Europeiska unionen
Pär Hallström

11

ARTIKLAR

13

Implementering av europarätten i Sverige - några reflektioner om utvecklingen
Dag Mattsson

23

Medlemskapet och det nordiska lagstiftningssamarbetet på de civil- och straffrättsliga områdena
Sten Palmgren

30

EU-medlemskapets inverkan på relationen riksdag - regering
Olle Abrahamsson

41

Europarätten som ämne för juristutbildning och forskning i Sverige
Eva Edwardsson

50

Samarbetet mellan EG-domstolen och nationella domstolar
Ulf Bernitz

65

En liten jämförelse mellan svensk och finsk grundlagsreglering av EU-medlemskapet - några hastiga reflektioner från ett symposium
Joakim Nergelius

71

RÄTTSFALL

73

Fri rörlighet för släpvagnar och vattenskotrar? - EG-domstolen nytolkar artikel 28 EG
Anders Kruse

86

Tvångsvårdens fria rörlighet - nya förutsättningar för samhällsvård av barn i EU och Norden
Johanna Schiratzki

103

DOKUMENTATION

105

Rättsfallssammanfattning. April-juli 2009
Cecilia Cardner

120

EG-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Januari-april 2009
Martin Johansson, Sara Ahmed

137

KRÖNIKOR

139

Konkurrenskrönika
Sven Norberg

149

Upphandlingskrönika - nya lagförslag
Kristian Pedersen

161

Medi@fieringen av juridiken - snabbare tempo av mer information
Karin Åhman

167

DEBATT

169

Civilrättslig tvångsvård - ytterligare kommentarer angående omhändertaganden och Bryssel II-förordningen
Vilhelm Persson

185

RECENSIONER

187

Ulf Dinkelspiel, Den motvillige europén. Sveriges väg till Europa
Ulf Bernitz

190

Andreas Moberg, Villkorsklausuler - om avtalsklausuler som utrikespolitiskt instrument
Erik O. Wennerström