Europarättslig Tidskrift

ERT 2009 2

Carl Fredrik Bergström, Staffan Ingmanson, Elsa Arbrandt, Frida-Louise Göransson, Karin Asmus, Gunilla Renbjer, Helene Andersson, Elisabeth Legnerfält, Ola Espelund, Ulf Bernitz, Cecilia Cardner, Martin Johansson, Karin Montelius, Sven Norberg, Kristian Pedersen, Karin Åhman, Ulla Neergaard

ERT 2009 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Grundlagsutredningen och EU
Carl Fredrik Bergström

11

ARTIKLAR

13

Unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten tio år efter Martínez Sala
Staffan Ingmanson

35

Står immaterialrätten i konflikt med konkurrensrätten?
Elsa Arbrandt

54

One year on: the Urgent Preliminary Ruling Procedure at the ECJ
Frida-Louise Göransson

68

Boundaries To Open Borders
Karin Asmus

84

Konkurrensskadeavgift och leniency. Utvecklingen i svensk praxis
Gunilla Renbjer

99

Skadestånd vid brott mot konkurrensreglerna - ligger svensk lagstiftning i framkant?
Helene Andersson, Elisabeth Legnerfält

113

Recovery of Unlawful State Aid and Private Enforcement in Sweden
Ola Espelund

129

RÄTTSFALL

131

Skadeståndsskyldighet för myndighet som tillämpat ett icke genomfört EG-direktiv till nackdel för enskild
Ulf Bernitz

139

DOKUMENTATION

141

Rättsfallssammanfattning. Januari-mars 2009
Cecilia Cardner

162

EG-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. November-december 2008
Martin Johansson, Karin Montelius

177

KRÖNIKOR

179

Konkurrenskrönika
Sven Norberg

189

Upphandlingskrönika
Kristian Pedersen

197

MR-krönika. Domstolarna och den konstitutionella rätten
Karin Åhman

203

RECENSIONER

205

Hettne, Jörgen: Rättsprinciper som styrmedel. Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol
Ulla Neergaard