Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1935 3

Gösta Eberstein, Chas Hude, Bent Carlsen, E. M. Heinonen, Bernt Lund, B. Wyller

NIR-1935-3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

OM MEDGIVANDE ATT ANVÄNDA NAMN, FIRMA OCH VARUMÄRKE.
Gösta Eberstein

17

NOGLE BEMÆRKNINGER OM UDØVELSESBESTEMMELSERNE I DEN DANSKE PATENTLOV.
Chas Hude

21

FRA DANSK DOMSPRAKSIS.
Bent Carlsen

31

UR FINSK PRAXIS.
E. M. Heinonen

35

FRA NORSK RETTSPRAKSIS.
Bernt Lund, B. Wyller

40

UR SVENSK PRAXIS.

47

NOTISER.

48

FÖRENINGSMEDDELANDEN.