Europarättslig Tidskrift

ERT 2009 1

Jaan Paju, Michael Bogdan, Carolina Saf, Jan Södergren, Joel Samuelsson, Hans Henrik Lidgard, Pär Hallström, Mats Johnsson, Kristoffer Molin, Kanja Berg, Martin Johansson, Karin Montelius, Sven Norberg, Kristian Pedersen, Karin Åhman, Anders Kruse

ERT 2009 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Ordförandeskapets återkomst
Jaan Paju

11

ARTIKLAR

13

Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen
Michael Bogdan

25

Enhetliga regler för gränsöverskridande skadevållande händelser - Rom II-förordningen
Carolina Saf

49

Axplock VIII - ur svensk konventionstillämpning. Offentliga enheters grundläggande rättigheter till skydd mot enskildas krav eller upp- och nervända världen
Jan Södergren

63

Om harmoniseringen av den europeiska privaträtten och funktionalismens funktionalitet
Joel Samuelsson

87

TRIPS & Technology Transfer
Hans Henrik Lidgard

99

EG:s regionala avtal och WTO
Pär Hallström

115

RÄTTSFALL

117

Marknadsdomstolens dom i "Volvohandlarmålet" - några reflektioner
Mats Johnsson, Kristoffer Molin

129

DOKUMENTATION

131

Rättsfallssammanfattning, oktober-december 2008
Kanja Berg

148

EG-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse, augusti-oktober 2008
Martin Johansson, Karin Montelius

163

KRÖNIKOR

165

Konkurrenskrönika
Sven Norberg

174

Upphandlingskrönika
Kristian Pedersen

181

MR-krönika
Karin Åhman

187

DEBATT

189

Internationella sanktioner mot enskilda - rättssäkerheten i vågskålen
Anders Kruse