Europarättslig Tidskrift

ERT 2008 4

Joakim Nergelius, Norbert Reich, Anders Kruse, Mattias Derlén, Johan Lindholm, Xavier Groussot, Pernilla Norman, Maria Bergström, Johan Nordin, Malcolm Pettersson, Jaan Paju, Kerstin Ahlberg, Ulf Bernitz, Magnus Schmauch, Kanja Berg, Martin Johansson, Anna Norlén, Karin Montelius, Sven Norberg, Kristian Pedersen, Karin Åhman, Fredrik Stenhammar

ERT 2008 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Undervisningsbehovet i Europarätt är större än någonsin
Joakim Nergelius

13

ARTIKLAR

15

Fundamental Freedoms v. Fundamental Rights: did Viking get it wrong?
Norbert Reich

38

Regeringen framför skranket i Luxemburg
Anders Kruse

58

Flerspråkigheten och rättssäkerheten. Några reflektioner kring EG-domstolens och nationella domstolars förhållningssätt
Mattias Derlén

78

Idrottens särart och EU:s konkurrensrätt
Johan Lindholm

98

Spirit, Are You There? - Reinforced Judicial Dialogue and the Preliminary Ruling Procedure
Xavier Groussot

131

Utvärdering i offentlig upphandling - konsten att behålla verklighetsanknytningen
Pernilla Norman

159

Det nationella genomförandeutrymmet. Reella valmöjligheter under påföljdsansvar eller rutinmässig sanktionering av redan fattade beslut?
Maria Bergström

182

Egendomsskyddet enligt Europakonventionen. Vad skyddas och hur kränks det? En studie av rättspraxis under senare år
Johan Nordin, Malcolm Pettersson

193

RÄTTSFALL

195

Skyttegravskrig i Flandern - Mål C-212/06 om regioners självbestämmanderätt
Jaan Paju

204

Internationella sanktioner mot enskilda - "sista ordet" eller "det kommer mera"?
Anders Kruse

223

Vad är "bestämmelser som rör ordre public"? En kommentar till domen i målet C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg
Kerstin Ahlberg

230

Privatimport av finsk röd eldningsolja - straffrihet p.g.a. EG-rättsstridig lagstiftning
Ulf Bernitz

234

Unibet - Nu i HD
Magnus Schmauch

241

DOKUMENTATION

243

Rättsfallssammanfattning. September 2008
Kanja Berg

257

EG-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Maj-juli 2008
Martin Johansson, Anna Norlén, Karin Montelius

275

KRÖNIKOR

277

Konkurrenskrönika
Sven Norberg

283

Upphandlingskrönika
Kristian Pedersen

291

DEBATT

293

Kelo-case - amerikanskt expropriationsmål ifrågasatt
Karin Åhman

300

Ett sanningens ögonblick närmar sig. EG-domstolens dom om riktade FN-sanktioner i Kadi och al-Barakaat ur folkrättsligt perspektiv
Fredrik Stenhammar

311

RECENSIONER

313

The Rule of Law and the European Union, Erik Wennerström
Jaan Paju