Europarättslig Tidskrift

ERT 2008 3

Martin Johansson, Helene Andersson, Elisabeth Legnerfält, Stine Jørgensen, Ester Herlin-Karnell, Maria Bergström, Johan Karlsson, Peter Alstergren, Lars Henriksson, Ulf Bernitz, Lill Dahlberg, Anders Kruse, Magnus Hermansson, Kanja Berg, Anna Norlén, Sven Norberg, Kristian Pedersen, Eva Edwardsson

ERT 2008 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Kan parterna bortrationaliseras i mål om förhandsavgörande inför EG-domstolen? Reflektioner i anledning av ett HD-avgörande
Martin Johansson

15

ARTIKLAR

17

Effektivare kartellbekämpning genom ny konkurrenslag?
Helene Andersson, Elisabeth Legnerfält

38

Uddannelse på det europæiske marked
Stine Jørgensen

54

The Lisbon Treaty and the Area of Criminal Law and Justice
Ester Herlin-Karnell

73

Privatoffentliga partnerskap, direkt effekt och det funktionella statsbegreppet: privata aktörer med tidsbegränsat offentligt ansvar
Maria Bergström

89

Möjligheten att överklaga frivilliga åtaganden enligt 3 kap. 4 § KL
Johan Karlsson, Peter Alstergren

97

Predatory Foreclosure and EC Competition Law
Lars Henriksson

125

RÄTTSFALL

127

Förbjudet statsstöd till Konsum i Åre. Avgöranden av EU-kommissionen och svensk kammarrätt
Ulf Bernitz

132

Vad är en särskild icke avgiftsfinansierad förmån enligt förordning 1408/71?
Lill Dahlberg

139

DEBATT

141

EG-domstolen - en politisk domstol?
Anders Kruse

164

Avslutande kommentar till Clarence Crafoord om Justitiekanslerns ersättningsnivåer vid vissa konventionskränkningar
Magnus Hermansson

169

DOKUMENTATION

171

Rättsfallssammanfattning. 1 april 2008-31 juli 2008
Kanja Berg

196

EG-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Januari-april 2008
Martin Johansson, Anna Norlén

213

KRÖNIKOR

215

Konkurrenskrönika
Sven Norberg

221

Upphandlingskrönika
Kristian Pedersen

231

RECENSIONER

233

Susanne St Clair Renard: Fri rörlighet för tjänster - tolkning av artikel 49 EGF
Eva Edwardsson

243

Joakim Nergelius, En olaglig folkomröstning: Sverige och EMU
Ulf Bernitz