Europarättslig Tidskrift

ERT 2008 1

Jaan Paju, Ulf Bernitz, Niko Hukkinen, Annelie Roslund, Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne, Hedvig Lokrantz Bernitz, Jan Södergren, Staffan Ingmanson, Magnus Schmauch, Magnus Hermansson, Anders Kruse, Hans Henrik Lidgard, Karin Åhman, Pär Hallström, Kristian Pedersen, Sven Norberg, Kanja Berg, Martin Johansson, Oskar Morgården, Anna Hollander

ERT 2008 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Europarättslig Tidskrift tio år
Jaan Paju, Ulf Bernitz

11

ARTIKLAR

13

De svenska och finska förvärvskontrollreglerna ur ett komparativt perspektiv
Niko Hukkinen, Annelie Roslund

32

Lissabonfördraget: hur ändras EU?
Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne

72

Unionsmedborgarnas fria rörlighet enligt EU:s rörlighetsdirektiv - ett svenskt perspektiv
Hedvig Lokrantz Bernitz

87

Axplock VII - ur inhemsk konventionstillämpning. Nu om avsaknaden av skadeståndsskyldighet på nationell nivå för privata subjekts kränkningar av enskildas konventionsrättigheter
Jan Södergren

113

Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och dess genomförande i svensk rätt
Staffan Ingmanson

149

Yttrande 1/91 från EG-domstolen aktuell igen - reflektioner kring två europeiska rättsordningar
Magnus Schmauch

177

DEBATT

179

Kommentar till Clarence Crafoord om Justitiekanslerns ersättningsnivåer vid vissa konventionskränkningar
Magnus Hermansson

185

RÄTTSFALL

187

Fackliga stridsåtgärder och den fria rörligheten i EU
Anders Kruse

207

Microsoft till rakning
Hans Henrik Lidgard

221

Europakonventionen, äganderätten och Sverige - två nya rättsfall... igen
Karin Åhman

237

Internationella sanktioner mot enskilda - fortsättning följer
Anders Kruse

249

Mål C-431/05 Merck, haltande effekt av TRIPs i den Europeiska Unionen
Pär Hallström

259

KRÖNIKOR

261

Offentlig upphandling
Kristian Pedersen

264

Konkurrensrätt
Sven Norberg

271

DOKUMENTATION

273

EG-rättsliga avgöranden av allmänt intresse. Juli - december 2007
Kanja Berg

296

EG-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Augusti - oktober 2007
Martin Johansson, Oskar Morgården

303

RECENSIONER

305

Xavier Groussot, General Principles of Community Law
Ulf Bernitz

307

Vicki Paskalia: Free Movement, Social Security and Gender in the EU
Anna Hollander