Europarättslig Tidskrift

ERT 2008 0

Jaan Paju, Cecilia Malmström, Eva Edwardsson, Carl Fredrik Bergström, Hans Henrik Lidgard, Joakim Nergelius, Ulf Bernitz, Pär Hallström, Ola Zetterquist, Charlotte Cederschiöld, Kristina Ståhl, Sven Norberg

ERT 2008 0

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

Europarättslig Tidskrifts liv och leverne
Jaan Paju

11

Sveriges agerande i öppenhetsmål inför EG-domstolen - politik och juridik hand i hand
Cecilia Malmström

21

EU-rätten och juristutbildningen
Eva Edwardsson

35

Femton år senare: Lissabonfördraget och den svenska grundlagens reglering av EU
Carl Fredrik Bergström

49

Efter 50 år - mindre principer och mer politik i konkurrensrätten
Hans Henrik Lidgard

63

Lissabonfördraget - den slutgiltiga fördragsändringen eller början på en ny serie ändringar?
Joakim Nergelius

73

EU:s nya rättighetsstadga - hur kommer den att tillämpas?
Ulf Bernitz

85

Är EU ett statsförbund? Del 2
Pär Hallström

93

Rättens rike och EG-rätten - envälde eller dubbelmonarki?
Ola Zetterquist

109

Europaparlamentet och EU:s utveckling mot tvåkammarsystem
Charlotte Cederschiöld

123

Hur ska svenska domstolar hantera fördragsstridiga skatteregler?
Kristina Ståhl

133

Moderniseringsreformen av EU:s konkurrensrätt - hur såg det ut 1998 och var kan/borde vi vara 2018?
Sven Norberg