Europarättslig Tidskrift

ERT 2007 2

Martin Johansson, Staffan Ingmanson, Anna Falk, Karin Wistrand, Leo Flynn, Jerker Olsson, Magnus Schmauch, Carl Lebeck, Clarence Crafoord, Anders Kruse, Karin Roberts, Kristina Lindahl, Carl Fredrik Bergström

ERT 2007 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Den svenska rättssekreteraren - en alltför sällsynt fågel
Martin Johansson

11

ARTIKLAR

13

Migrerande studenter: välfärdsturister eller framtidsbyggare?
Staffan Ingmanson

47

External relations of the EU and the Member States: Competence, Mixed agreements, International Responsibility, and Effects of International law
Anna Falk, Karin Wistrand

66

Enforcement of EC Law: Protection of Individual's Rights in National Courts
Leo Flynn

124

Översättningsarbetet vid EG-domstolen
Jerker Olsson, Magnus Schmauch

137

Art. 308 EC-treaty, from a democratic to a constitutional deficit? implied powers, accountability and the structure of the European Community
Carl Lebeck

182

Principen om allas likhet inför lagen
Clarence Crafoord

197

DEBATT

199

En rättssekreterares liv och leverne
Martin Johansson

211

RÄTTSFALL

213

Internationella sanktioner mot enskilda och rättssäkerhet - en lägesrapport
Anders Kruse

249

DOKUMENTATION

251

Domar och förslag till avgöranden från EG-domstolen och förstainstansrätten 2007
Karin Roberts, Kristina Lindahl

265

RECENSIONER

267

Hans Hegeland "nationell EU-parlamentarism"
Carl Fredrik Bergström