Europarättslig Tidskrift

ERT 2007 1

Håkan Jonsson, Jan Södergren, Pär Hallström, Carolinn Hjälmroth, Ulla Neergaard, Mattias Derlén, Johan Lindholm, Angela Ward, Camilla Antoft, Lisa Holm, Johanna Vennström, Vladimir Bastidas Venegas, Karin Roberts, Kristina Lindahl, Jaan Paju, Ulf Bernitz, Carl Lebeck

ERT 2007 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

LEDARARTIKEL

5

Implementering av EU-rätten i Sverige - både ett juridiskt och ett politiskt projekt!
Håkan Jonsson

11

ARTIKLAR

13

Axplock VI - ur svensk konventionstillämpning
Jan Södergren

37

EU:s WTO-förhandlingar om tillträde till tjänstemarknaden för lågutbildade
Pär Hallström, Carolinn Hjälmroth

54

Modernising Article 82 EC - with Particular Focus on Public and Otherwise Privileged Undertakings
Ulla Neergaard

83

Direktivs verkan före genomförandefristens utgång - preliminär, begränsad eller fullständig indirekt effekt?
Mattias Derlén, Johan Lindholm

113

From Direct Effect to Review of Discretion: the Impact of Directives in National Law and the End of Individual Rights?
Angela Ward

138

Proportionalitetsprincipen enligt Europakonventionen
Camilla Antoft

147

DEBATT

149

Interventioner i EG-domstolen
Lisa Holm

159

RÄTTSFALL

161

Förstainstansrättens dom i Impala - vilka blir följderna av kommissionens "u-sväng"?
Johanna Vennström

171

House of Lords dom i Crehan-målet - när måste nationella domstolar respektera kommissionsbeslut?
Vladimir Bastidas Venegas

187

DOKUMENTATION

189

Domar och förslag till avgöranden från EG-domstolen och förstainstansrätten oktober - december 2006
Karin Roberts, Kristina Lindahl

209

RECENSIONER

211

Utkomna böcker 2003-2006
Jaan Paju

215

Hans Ragnemalm - Mats Melin, EG-domstolen inifrån. Uppsatser om och kring rättskipningen inom EU
Ulf Bernitz

217

Judges as Constitution-makers - some Reflections on the Development of European Constitutionalism
Carl Lebeck