Europarättslig Tidskrift

ERT 2006 4

Maria Bergström, Kristian Pedersen, Urzsula Zieradska, Paulina Dejmek, Ingeborg Simonsson, Christina Bjerke, Yohann Gilbert, Jaan Paju, Karin Roberts, Kristina Lindahl, Jane Reichel

ERT 2006 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Polis- och straffrättsligt samarbete på frammarsch
Maria Bergström

11

ARTIKLAR

13

Offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna - Några kommentarer till Europeiska kommissionens förslag till reviderade rättsmedelsdirektiv
Kristian Pedersen

31

Tjänstedirektivet - ett hot mot välfärden eller en tillväxtmotor?
Urzsula Zieradska

43

En inre marknad för tjänstepensioner? - drygt ett år med EG-direktiv 2003/41/eg
Paulina Dejmek

60

State Aid Supervision and Enforcement in Sweden
Ingeborg Simonsson

82

Överskjutande införlivande av direktiv
Christina Bjerke

101

DEBATT

103

Utträde ur EU - förutsättningar; en komparativ analys
Yohann Gilbert

123

RÄTTSFALL

125

EG-domstolen kör om i socialförsäkringens ytterspår - Funderingar kring C-137/04 Amy Rockler och C-185/04 Ulf Öberg
Jaan Paju

133

DOKUMENTATION

135

Förslag till avgöranden och domar juli-oktober 2006
Karin Roberts, Kristina Lindahl

149

RECENSIONER

151

Niels Fenger, Forvaltning & Faellesskab. Om EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret: Konfrontation og frugtbar sameksistens
Jane Reichel