Europarättslig Tidskrift

ERT 2006 3

Hans Ragnemalm, Ulf Bernitz, Sven Norberg, Knut Eggum Johansen, Claes Norgren, Pieter Kalbfleisch, Bo Vesterdorf, Nils Wahl, Ian S. Forrester, Johanna Engström, Carolina Saf, Carl Lebeck, Frida-Louise Göransson, Katarina Bilge

ERT 2006 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

MINNESORD

7

Minnesord över Göran Schäder
Hans Ragnemalm

9

LEDARARTIKEL

11

Reformen av EG:s konkurrensrätt: vad blir effekterna för den nationella konkurrensrätten?
Ulf Bernitz

15

ARTIKLAR

17

Is National Anti-trust Enforcement In EU Organized So As To Secure The Objectives Of The Modernisation Reform? - Some Thoughts In View Of On-going Trends And Experiences
Sven Norberg

30

The Modernisation Reform of EC Antitrust enforcement and its effects in Norway
Knut Eggum Johansen

34

The Modernisation Reform of EC Antitrust Enforcement and its effects in Sweden
Claes Norgren

39

The Modernisation Reform of EC Antitrust enforcement and its effect in the Netherlands
Pieter Kalbfleisch

45

Reflections on the Role of the Community Courts in the EC System of Competition Law Enforcement Post-Modernization
Bo Vesterdorf

62

To what extent has the modernisation reform been successful at the national level?
Nils Wahl

71

The Modernisation Reform Of EC Antitrust Enforcement And Its Effects In The National Legal Order
Ian S. Forrester

81

RÄTTSFALL

83

Rättsskyddsprincipens krav på talerätt i nationell domstol i ljuset av RÅ 2006 ref 9 och C-216/02 - Ombytta roller i främjandet av EG-rättens effektivitet?
Johanna Engström

103

Gemenskapens externa kompetens avseende internationell privat- och processrätt - Yttrande 1/03 om den nya Luganokonventionen
Carolina Saf

115

EKMR och EG-rätten - en fortsatt olöst konflikt
Carl Lebeck

123

DOKUMENTATION

125

Rättfallsammanfattningar 9 mars - 30maj 2006
Frida-Louise Göransson, Katarina Bilge