Europarättslig Tidskrift

ERT 2006 2

Ulf Bernitz, Hanna Shev, Anna Ekström, Dan Eklöf, Olle Abrahamsson, Per-Ola Jansson, Lars Nordström, Bill W. Dufwa, Jonas Christoffersen, Göran Lysén, Johan Lindholm, Mattias Derlén, Henrik Paulander, Frida-Louise Göransson, Matilda Rotkirch, Malin Persson Giolito, Jonas Malmberg

ERT 2006 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

EU och demokratin
Ulf Bernitz

11

ARTIKLAR

13

Solidaritetsklausulen - dess nuvarande och framtida effekter ur ett konstitutionellt perspektiv
Hanna Shev

38

Laglighetskravet i europakonventionen - Om kraven från en rättighetssynpunkt på utformningen av medlemsländernas lagbestämmelser
Anna Ekström

57

Om modernt och rester av omodernt i den konkurrensrättsliga moderniseringen - marknadsstyrka, "counterfactuals" och handlingsbegränsande restriktioner
Dan Eklöf

84

The relation between National Courts and the European Courts
Olle Abrahamsson

95

Europeisk vitbok om finansmarknaden
Per-Ola Jansson, Lars Nordström

105

Integration genom fristående akademiska grupper
Bill W. Dufwa

131

DEBATT

133

FN sanktioner og den internationale menneskeret
Jonas Christoffersen

163

Lagrådsremissen om det nya EU-fördraget: Tankar i trist förvirring!
Göran Lysén

173

RÄTTSFALL

175

EG-domstolen behåller kontrollen - Kraven enligt CILFIT och Foto-Frost efter Gaston Schul
Johan Lindholm, Mattias Derlén

187

Aktuella mål i EG-domstolen avseende direkta skatter
Henrik Paulander

197

DOKUMENTATION

199

Domar samt förslag till avgöranden januari-februari 2006
Frida-Louise Göransson, Matilda Rotkirch

210

Fokus - affärsjuridik. Några nyheter från EU av särskild relevans för affärsjurister
Malin Persson Giolito

217

RECENSIONER

219

Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU
Jonas Malmberg