Europarättslig Tidskrift

ERT 2006 1

Jaan Paju, Susanne S:t Clair, Matti Garpelin, Sara Eriksson, Ulf Bernitz, Carl Lebeck, Per Norberg, Hugo Tiberg, Maria Bergström, Marianne Levin, Frida-Louise Göransson, Matilda Rotkirch, Malin Persson Giolito, Kjell Engelbrekt, Pär Hallström

ERT 2006 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Det andra årtiondet med EG-rätt - intet nytt på norra flanken?
Jaan Paju

13

ARTIKLAR

15

Tjänstedirektivets undantag från ursprungslandsprincipen
Susanne S:t Clair

27

Europadomstolens framtid som försvarare av mänskliga rättigheter i europa
Matti Garpelin

45

Är förbudet att främja deltagande i utländska spel och lotterier förenligt med EG-rätten?
Sara Eriksson

66

Det europeiska konstitutionsprojektet och den svenska grundlagen
Ulf Bernitz

79

FN-stadgan, EG-rätten och de mänskliga rättigheterna: mot en avkonstitutionaliserad exekutivfederalism?
Carl Lebeck

115

DEBATT

117

Kommentar till Tore Sigeman om Vaxholmsmålet
Per Norberg

121

Död hand över vattenskotrar
Hugo Tiberg

133

RÄTTSFALL

135

Straffrättsliga påföljder inom ramen för den första pelaren. Mål C-176/03 kommissionen mot rådet, dom av den 13 september 2005, äep.
Maria Bergström

145

FETA II - helt grundläggande för skyddet av geografiska ursprungsbeteckningar i EU. EG-domstolens dom den 25 oktober 2005 angående beteckningen "feta" i de förenade målen C-465/02 och C-466/02
Marianne Levin

157

DOKUMENTATION

159

Rättfallsammanfattningar 22 september 2005-9 januari 2006
Frida-Louise Göransson, Matilda Rotkirch

175

Fokus - affärsjuridik. Några nyheter från EU av särskild relevans för affärsjurister
Malin Persson Giolito

183

RECENSIONER

185

Kontroversiellt tankegods i europeisk rätt
Kjell Engelbrekt

198

The Role of Regions and Sub-National Actors in Europe. Edited by Stephen Weatherill and Ulf Bernitz
Pär Hallström