Europarättslig Tidskrift

ERT 2005 4

Iain Cameron, Göran Lysén, Jan Södergren, Stefán Már Stefánsson, Pontus Lindfelt, Ola Wiklund, Harry Bergman, Lena Maier, Martin Karlsson, Peter Starup, Erik Janzon, Henrik Paulander, Thomas Bull, Joakim Nergelius, Ewa Johansson Wennberg, Matilda Rotkirch, Malin Persson Giolito, Lars Henriksson, Mona Aldestam

ERT 2005 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Skyddet för mänskliga rättigheter inom EU - någon annans problem?
Iain Cameron

19

ARTIKEL

21

Två rättsfall från HD: förvirrade käpphästar eller en brytningstid?!
Göran Lysén

36

ARTIKLAR

38

Axplock V - ur svensk konventionstillämpning
Jan Södergren

58

Permitted Restrictions of The Four Freedoms Under EC/EEA Law
Stefán Már Stefánsson

73

Apoteksdomen - det rättsliga och politiska efterspelet
Pontus Lindfelt

89

Europeiseringstendenser och domstolskritik i svensk rätt - Regeringsrättens domar i spelmålen
Ola Wiklund, Harry Bergman

105

Tjänstedirektivet, social dumpning och de nationella arbetsmarknadssystemen
Lena Maier

127

Implementation of the New EU Regulatory Framework for Electronic Communications: "the Swedish issue" and direct effect in triangular situations
Martin Karlsson

144

Unionsborgerskabet og ikke-erhvervsaktive personers ret til fri bevægelighed
Peter Starup

165

DEBATT

167

Vilka medicinska tjänster får röra sig fritt...?
Erik Janzon

173

RÄTTSFALL

175

Retroaktivt verkande nationell skattelagstiftning i förhållande till EG-rättens krav på rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar - Mål C-376/02, Goed Wonen
Henrik Paulander

184

Arbetsdomstolens opartiskhet och Europadomstolen
Thomas Bull

189

Regeringsrätten och Barsebäck 2: Vem kan egentligen klaga?
Joakim Nergelius

193

DOKUMENTATION

195

Rättsfallsammanfattningar 1 juli - 20 september 2005
Ewa Johansson Wennberg, Matilda Rotkirch

209

Fokus - affärsjuridik. Några nyheter från EU av särskild relevans för affärsjurister
Malin Persson Giolito

217

RECENSIONER

219

"Svensk och europeisk marknadsrätt 1. Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar", Ulf Bernitz
Lars Henriksson

223

En recension av Erling Hjelmengs bok "Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte"
Mona Aldestam