Europarättslig Tidskrift

ERT 2005 3

Per-Ola Jansson, Joakim Nergelius, Lars Afrell, Katarina Back, Mats Walberg, Magnus Gustafsson, Tore Sigeman, Monica Widegren, Martin Johansson, Niilo Jääskinen, Said Mahmoudi, Carl Lebeck, Pär Hallström, Jörgen Hettne, Ewa Johansson, Matilda Rotkirch, Malin Persson Giolito, Carl Michael von Quitzow

ERT 2005 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Den europeiska finansmarknaden - ett mognande experimentfält för europeiska lagstiftare
Per-Ola Jansson

13

ARTIKLAR

15

And now for something completely different: it's the EU constitution - and its formal stuff
Joakim Nergelius

28

Lamfalussymodellen - en ny lagstiftningsprocess inom EU
Lars Afrell, Katarina Back

37

Handlingsplanen för finansiella tjänster - en framgång inom Lissabonstrategin?
Mats Walberg

47

Rättsliga hinder mot gränsöverskridande konsolidering inom EU:s banksektor - några nedslag i anledning av två avgöranden från EG-domstolen - Del II
Magnus Gustafsson

59

Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt
Tore Sigeman

90

Ett år med samarbetet inom det europeiska konkurrensnätverket, ECN
Monica Widegren

99

DEBATT

101

Sveinbjörnsdóttir confirmed by Högsta domstolen - But reluctance to apply Community law seems to persist
Martin Johansson

114

Internationella normer i Nordisk rätt
Niilo Jääskinen

127

RÄTTSFALL

129

Miljöskydd och fri rörlighet av varor - Mål C-463/01 och C- 309/02
Said Mahmoudi

139

Religious advertising in broadcasting and protection of democracy - carving out spheres of speech under ECHR
Carl Lebeck

150

Målen van Parys och Chiquita, EG-domstolen och förstainstansrätten valde "judicial restraint"
Pär Hallström

156

Apoteksdomen - Monopolet på fallrepet?
Jörgen Hettne

169

DOKUMENTATION

171

Sammanfattning av yttranden samt rättsfall 1 mars - 30 juni 2005
Ewa Johansson, Matilda Rotkirch

199

Fokus - affärsjuridik - Några nyheter från EU av särskild relevans för affärsjurister
Malin Persson Giolito

215

RECENSIONER

217

European Competition Laws : A Guide to the EC and its Member States
Carl Michael von Quitzow