Europarättslig Tidskrift

ERT 2005 2

Kristian Ilner, Mona Aldestam, Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Kirsten Borgsmidt, Magnus Gustafsson, Hans Jacobson, Johan Lycke, Victor Kihlström, Anna Landberg, Martin Rifall, Ulf Bernitz, Johanna Engström, Jan Andersson, Carl Lebeck, Ewa Johansson, Matilda Rotkirch, Hans Hegeland, Malin Thunström, Hanna-Lotta Nielsen

ERT 2005 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Må den norske grunnloven revideres - må den tilpasses eu?
Kristian Ilner

15

ARTIKLAR

17

Nationella domstolars roll i eg:s statsstödssystem
Mona Aldestam

38

EG-direktivet om otillbörliga affärsmetoder: en stundande omdaning av svensk marknadsrätt?
Antonina Bakardjieva Engelbrekt

65

EU tax law - what is up?
Kirsten Borgsmidt

84

Rättsliga hinder mot gränsöverskridande konsolidering inom EU:s banksektor
Magnus Gustafsson

105

Marknadsmissbruksdirektivet och dess genomförande i Sverige
Hans Jacobson, Johan Lycke

121

DEBATT

123

Fyra nyanser av förhandsavgöranden
Victor Kihlström, Anna Landberg, Martin Rifall

133

RÄTTSFALL

135

Skadeståndsskyldighet för svenska staten på grund av bristande implementering av EES-avtalet
Ulf Bernitz

142

RÅ 2002 ref 108 och rätten till ett "effektivt rättsmedel"
Johanna Engström

166

HD, konkurrensbegränsande avtal och följdavtals ogiltighet
Jan Andersson

173

Human rights between domestic constitutional law and International commitments
Carl Lebeck

183

DOKUMENTATION

185

Sammanfattning av rättsfall jan-feb 2005
Ewa Johansson, Matilda Rotkirch

200

EG-rättens genomslag i svenska lagar och förordningar
Hans Hegeland

203

RECENSIONER

205

"The European Commission's Jurisdiction to Scrutinise Mergers", Morten P. Broberg
Malin Thunström, Hanna-Lotta Nielsen