Europarättslig Tidskrift

ERT 2005 1

Ulf Bernitz, Jaan Paju, Clarence Crafoord, Jan Södergren, Kristian Pedersen, John Hane, Henrik Leffler, Jan-Erik Falk, Nils Wahl, Pär Hallström, Johanna Engström, Kent Karlsson, Natasha Benalal

ERT 2005 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

MINNESORD

7

Minnesord över Ole Due
Ulf Bernitz

9

Minnesord över Thomas Ander
Ulf Bernitz, Jaan Paju

11

LEDARARTIKEL

13

Mot genombrott eller sammanbrott?
Clarence Crafoord

21

ARTIKLAR

23

Axplock IV - ur svensk konventionstillämpning
Jan Södergren

42

Ramavtal och offentlig upphandling - nya bestämmelser för den klassiska sektorn
Kristian Pedersen

61

De nya upphandlingsdirektiven
John Hane

78

Har överprövning trängt ut skadestånd vid överträdelser av upphandlingsreglerna?
Henrik Leffler

86

Förändringar i upphandlingslagstiftningen
Jan-Erik Falk

107

DEBATT

109

Kommissionen ingriper mot svenska sistainstansers obenägenhet att begära förhandsavgöranden
Ulf Bernitz

117

RÄTTSFALL

119

Vad är oddsen för att det svenska spelmonopolet är förenligt med EG-rätten? - Regeringsrättens dom i Wermdö Krog
Nils Wahl

129

Enskildas rätt till skadestånd när EU brutit mot WTO
Pär Hallström

138

Toskansk olivolja får svenska domstolar på glid - EG-rättens betydelse för några förvaltningsprocessrättsliga spörsmål
Johanna Engström

157

DOKUMENTATION

159

Aktuellt under 2004
Kent Karlsson, Natasha Benalal

193

RECENSIONER

195

Free Movement of Persons within the European Community - Cross-Border Access to Public Benefits, A. Pieter van der Mei
Jaan Paju