Europarättslig Tidskrift

ERT 2004 4

Ida Otken Eriksson, Markos Montmar Stavroulakis, John Temple Lang, Jörgen Hettne, Joakim Swedenborg, Maria Bergström, Kristian Pedersen, Bo Ringholm, Sideek M Seyad, Jaan Paju, Kent Karlsson, Natasha Benalal, Pär Hallström

ERT 2004 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

ERT:s vänner

7

LEDARARTIKEL

9

Är vi mogna för ursprungslandsprincipen?
Ida Otken Eriksson

15

ARTIKLAR

17

Tillsynen på arbetsrättens område i händelse av ett nytt tjänstedirektiv
Markos Montmar Stavroulakis

24

European Competition Law and Compulsory Licensing of Intellectual Property Rights - A Comprehensive Principle
John Temple Lang

55

EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen
Jörgen Hettne

75

A Brief Note on Union Citizenship: from Homo Economicus to Citizen
Joakim Swedenborg

84

Lagenligheten av de svenska alkoholinförselreglerna
Maria Bergström

96

Fördelning av skadeståndsansvar vid samordnad offentlig upphandling
Kristian Pedersen

111

DEBATT

113

Den svenska synen på utvecklingen av EU:s skattesamarbete
Bo Ringholm

119

RÄTTSFALL

121

Reform of the Stability and Growth Pact
Sideek M Seyad

132

Hit men inte längre? - Om arbetstagarbegreppet och unionsmedborgarskapet i C-456/02 Trojani
Jaan Paju

139

DOKUMENTATION

141

Aktuellt under 2004
Kent Karlsson, Natasha Benalal

157

RECENSIONER

159

Hedvig Lokrantz Bernitz, Medborgarskapet i Sverige och Europa
Pär Hallström