Europarättslig Tidskrift

ERT 2004 3

Kent Karlsson, Erik Söderlind, Erik Wennerström, Thomas Wallander, Ola Bergström, Lisa Vinberg, Christian N.K. Franklin, Sophia Hedstad, Olle Abrahamsson, Ulf Bernitz, Maria Bergström, Henrik Paulander, Jane Reichel, Natasha Benalal

ERT 2004 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Konkurrensrättslig bulla från Rom?
Kent Karlsson, Erik Söderlind

13

ARTIKLAR

15

The Rule of law in the European Constitution
Erik Wennerström

36

Kommissionen mot Microsoft: Kommissionen finner att Microsoft gjort sig skyldig till missbruk av dominerande ställning
Thomas Wallander, Ola Bergström

54

Aktieägande och egendomsskydd - vem har talerätt i Europadomstolen, bolag eller aktieägare?
Lisa Vinberg

68

The "Open Skies" cases: Enforcing the judgments of the European Court of Justice
Christian N.K. Franklin

88

Öppenhet och insyn i myndigheters EU-arbete - Den svenska traditionen om en transparent förvaltning kontra EU: ett förenlighetsproblem?
Sophia Hedstad

103

DEBATT

105

Europe, its Member States and its citizens: do they need a Constitution?
Olle Abrahamsson

113

RÄTTSFALL

115

Nationella spelmonopol i ljuset av Gambellimålet
Ulf Bernitz

126

Rätten till ett verksamt domstolsskydd - en utökad roll för nationella myndigheter och domstolar
Maria Bergström

132

Rättslig grund för EG-rättsakter avseende administrativt samarbete på skatteområdet - Dom i mål C-338/01, kommissionen mot rådet
Henrik Paulander

137

Direkt effekt - EG-domstolen visar upp en återhållsam sida - kommentar till mål C-157/02 Rieser mot Asfinag
Jane Reichel

153

DOKUMENTATION

155

Aktuellt under 2004
Kent Karlsson, Natasha Benalal