Europarättslig Tidskrift

ERT 2004 1

Nils Wahl, Håkan Jonsson, Anders Kruse, Mats Melin, Ulf Bernitz, Ulf Öberg, Clemens Ladenburger, Linda Gröning, Asbjørn Strandbakken, Nina Holst-Christensen, Iain Cameron, Thomas Bull, Mattias Derlén, Kent Karlsson, Natasha Benalal

ERT 2004 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

INLEDNING

5

Inledande ord
Nils Wahl

7

EUROPEISKA KONVENTET

9

Inledande kommentar avseende struktur och innehåll i Europeiska konventets förslag
Håkan Jonsson

17

Några kommentarer ur svensk synvinkel gällande Europeiska konventets förslag
Anders Kruse

25

FÖRETRÄDESFRÅGAN

27

Kodifiering av företrädesprincipen - förändring eller inte?
Mats Melin

32

Kommentar
Ulf Bernitz

36

Kommentar
Nils Wahl

39

Företrädesfrågan - nya björntjänster i författningsdebatten?
Ulf Öberg

43

TREDJE PELAREN, STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE

45

Police and Judicial cooperation in criminal matters in the Draft Constitution for Europe
Clemens Ladenburger

54

En konstitution för Europa - En straffrätt för Europa?
Linda Gröning

62

Commentary
Asbjørn Strandbakken

65

RÄTTIGHETSSTADGAN

67

Indlæg om EU-Chartret
Nina Holst-Christensen

74

Några synpunkter om konventets förslag såvitt gäller mänskliga rättigheter
Iain Cameron

79

Vem känner passion för vår Union?
Thomas Bull

83

RÄTTSFALL

85

Nationella slutinstansers skyldighet att fråga EG-domstolen - CILFIT-doktrinen efter Lyckeskog
Mattias Derlén

95

DOKUMENTATION

97

Aktuellt under 2003
Kent Karlsson, Natasha Benalal